Aanmelden
Je kunt direct een afspraak (gegarandeerd binnen 2 werkdagen) maken met een van onze fysiotherapeuten. Bij geen direct bereik word je binnen 1 werkdag teruggebeld. Je hebt geen verwijsbrief van de (huis)arts nodig.

Eerste afspraak
Graag voor je eerste afspraak een legitimatiebewijs en de (eventuele)  verwijsbrief meenemen. Neem plaats in de wachtruimte en je wordt door ons persoonlijk opgehaald.

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek, waarbij we de klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek behandelprogramma opgesteld.

MijnZorgApp
Patiënten kunnen de MijnZorgApp gratis gebruiken. Je krijgt een afspraakherinnering via de mobiele telefoon(app/sms) of via de e-mail. Je hoeft dus nooit meer een afspraak te vergeten. In de app kun je heel gemakkelijk opzoeken, wanneer de afspraak ook alweer was.

Vergoedingen 2024
Fysiotherapie wordt betaald uit de aanvullende verzekering. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor het aantal behandelingen dat door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie alleen vergoed voor chronische aandoeningen(chronische lijst). Wanneer je niet verzekerd bent voor fysiotherapie, gelden de tarieven die vermeld staan op  onze website. Elshout Fysio heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract.

Voor het jaar 2024 heeft Elshout Fysio geen zorgcontract getekend met CZ, Aevitea/EUCare, ENO & Zorg & Zekerheid. Afhankelijk van de basis- en aanvullende verzekering betaal je een deel per behandeling zelf (in de meeste gevallen wordt 70% vergoed).

Afmelding
Indien je bij verhindering tenminste 24 uur van te voren de afspraak
afzegt, wordt de gereserveerde afspraak  niet in rekening gebracht.

Tarieven
Wij hanteren de volgende tarieven indien de behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt: (tarieven per 01-01-2024)

Zitting fysiotherapie in de praktijk € 42,00
Zitting fysiotherapie aan huis van de patiënt € 57,00
Consult fysiotherapeutisch onderzoek € 70,00
Screening € 16,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,50
Screening, intake en onderzoek € 63,00

Huisregels
Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen is het wenselijk om bij elke behandeling het afsprakenkaartje en een
handdoek mee te nemen. Om te zorgen dat onze hulp optimaal tot zijn recht komt, hebben wij een aantal ‘huishoudelijke’ punten op een rijtje gezet. Lees onze huisregels hier.

Privacy
Fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht en zullen niet zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elshout Fysio hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In ons privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Ons privacybeleid kun je hier downloaden.

Klachtenregeling
Ben je niet tevreden over de behandeling of heb je een klacht over de
bejegening van je fysiotherapeut? Je klacht zal worden behandeld volgens de richtlijnen van het KNGF.

Betalingsvoorwaarden
Een overzicht van de betalingsvoorwaarden kun je hier downloaden.

Praktijkbrochure
Download hier onze praktijkbrochure.

Chronisch ZorgNet
Klik hier om naar de website van ZorgNet te gaan.

Animatie fysiotherapie
• Nieuwe heup
• Nieuwe knie
• Voorste kruisbandreconstructie